Publications

Studies and Articles

 • The Spiral of Absence. în Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română, anii XLI – XLII/1992 – 1993
 • Observaţii privind demersul estetic asupra obiectului folcloric. în Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi literatura română, anii XLII – XLIII/1994 – 1995
 • problemă care nu ne priveşte. în PC – Report, Tîrgu Mureş, nr. 15, 1993
 • Circuitul artei în…baza de date, în Open, Tîrgu Mureş, nr. 1, 1993
 • Ce am făcut ieri. în Presa Universitară Bucureşti, nr. 2, 1994
 • Dependenţa şi limitele ei, în Open, Tîrgu Mureş, nr.2, 1994
 • Cercetarea de teren sociologică şi EMail, în Open, Tîrgu Mureş, nr.3, 1994
 • Un cuvânt: programator, în Byte Romania, nr. 1, Târgu Mureş, 1995
 • Prandiu Informaticu, în Byte Romania, nr. 2, Târgu Mureş, 1995
 • Intre Framing şi Varelse I, în Byte Romania, nr. 3, Târgu Mureş, 1995
 • Intre Framling şi Varelse II, în Byte Romania, nr. 4, Târgu Mureş, 1995
 • Grupul, în Byte Romania, nr. 5, Târgu Mureş, 1995
 • Teoria listelor ca rendez-vous, în Byte Romania, nr. 6, Târgu Mureş, 1995
 • A Romanian Ethnological Database, în American Folklore Society Newsletter, Bytelore column, 1996
 • Câteva consideraţii asupra utilităţii şi funcţionalităţii unei baze de date etnologice, vol. 2 Sinteze, CNCP, 1996
 • Doua forme de manipulare lingvistica în folclor – abordare din punctul de vedere al teoriei disonantei cognitive, vol. 3 Sinteze, CNCP, 1998
 • Internetul ca posibilitate de valorificare largă a informaţiei etnologice, vol. 6 Sinteze, CNCP, 1999
 • De la fata notarului la moartea Ofeliei. O sută de ani de naraţiune, vol. 7 Sinteze, CNCP, 2001
 • Femeia tezaur, în Buletinul informativ al CNCP, 2000.

Translations:

 • Magie, ştiinţă şi religie de Bronislaw Malinowski, traducere şi cuvînt introductiv de Nora Vasilescu, Editura Moldova, 1993
 • Riturile de trecere de Arnold van Gennep, traducere de Nora Vasilescu şi Lucia Berdan, studiu introductiv de Nicolae Constantinescu, Editura Institutul European, Iaşi, 1996
 • Mitul în psihologia primitivă de Bronislaw Malinovski, traducere şi studiu introductiv de Nora Vasilescu, Editura Institutul European, Iaşi, sub tipar.
 • Sexualitatea şi refularea ei de Bronislaw Malinowski, traducere şi prefaţă de Nora Vasilescu, în pregătire.

Poetry:

 • 1986 Plachetă de poezie în România Literară sub pseudonimul Valer Brancovan
 • 1987 idem
 • King Lear’s Daughter, (volum de poezie), Toth Press, 1997
 • Us, Pas de deux, în Profiles Magazine, September, 1996, vol. III, No. IX
 • Fool of My Riddles, The Weep of the Univcorn, în A Lasting Mirage, antologie, Library of Congress ISBN 1-57553-571-8
 • Thick Dew, în The Ever Flowing Stream, antologie, Library of Congress ISBN 1-57553-403-7
 • Belgrade’96, în With Flute and Drum and Pen, antologie, Library of Congress ISBN 1-57553-409-6
 • Mechanics, în Through the Hourglass, antologie, Library of Congress ISBN 1-57553-069-4
 • Insomnia, în The Nightfall of Diamonds, antologie, Library of Congress ISBN 1-57553-351-0
 • The Forest, în Tracing Shadows, antologie, Library of Congress ISBN 1-57553-354-5
 • The Nights, în The Other Side of Midnight, antologie, Library of Congress ISBN 1-57553-408-8
 • 2003 – Carte de despărţire – volum dioramă lansat la Târgul de Carte „Bookarest”

Scientific Papers:

 • 1986 – O tipologie a personajului “negativ” din basmul fantastic românesc, Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Bucureşti.
 • idem – Literatura ca istorie: pornind de la romanul contemporan, Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Bucureşti
 • 1987 – Mituri şi simboluri lunare în folclorul românesc, Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Cluj
 • 1988 – Tipuri de adversari şi prejudicieri în basmul românesc, Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Iaşi
 • 1989 – Bradul. Prezenţă şi semnificaţie în basmul românesc, Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Bucureşti
 • 1993 – Elemente de gândire magică în basmul fantastic, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Craiova
 • 1994 – Câteva consideraţii asupra utilităţii şi funcţionalităţii unei baze de date etnologice, Colocviile Centrului Naţional al Creaţiei Populare, Buzău
 • 1995 – Doua forme de manipulare lingvistica în folclor – abordare din punctul de vedere al teoriei disonantei cognitive, Colocviile Centrului Naţional al Creaţiei Populare, Râmnicu Vâlcea
 • 1997 – Internetul ca posibilitate de valorificare largă a informaţiei etnologice, Colocviile Centrului Naţional al Creaţiei Populare, Vaţa, jud. Hunedoara
 • 1998 – Listele de discuţii ca grup social, Colocviile ştiinţifice CJCP Constanţa
 • idem – Retrăirea spaţiului imaginar baladesc în virtual, Sesiune de comunicări a CJCP Alexandria
 • 1999 – De la fata notarului la moartea Ofeliei. O sută de ani de naraţiune, Colocviile Centrului Naţional al Creaţiei Populare
 • 2000 – „Melania” – documentary movie – premiul I la Festivalul filmului etnologic de la Bacău
Reclame